Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľ internetových stránok www.peaksports.sk (ďalej len Stránky) je spoločnost Tomáš Tuček  TT SPORT SK,s.r.o (ďalej jen Prevadzkováteľ), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (ďalej len Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázáné kopírovanie akéjkoľvek časti obsahu, vzhľadu či zdrojového alebo programového kódu internetových Stránok bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydává podmienky pre užívanie Stránok (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky se vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať Stránky.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu Stránok. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti Stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých zverejnených informácií.

Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach sú iba informatívnej povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať iba Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľ a užívateľom týchto stránok vznikly pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadia podľa znenia učinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli zverejnené dňe 23. 5. 2015 a od tohoto dátumu  sú platné a účinné.
Vytlačiť stránku Poslat odkaz na e-mail
Výhody pre vás
Doprava zdarma
Pri nákupe nad € 100
Všetko skladom
Čokoľvek u nás nájdete, expedujeme okamžite